Sankt Hans 2019

Traditioner og Frivillige

Borgerforeningen var igen i år vært og arrangør, for det vi alle kender som Sankt Hans på engen.

Her mødes rigtig mange af os.. over en ristet Pølse,”pommes”, og en bajer for senere at gå ned på engen. her holdt  “Ann Hovmøller” vores lokale politiker her i Syd båltalen. Ann er en politiker vi godt kan være stolte af. 

Hun har oplevet modgang og udfordringer.  Men hun viser at hun er af den rette støbning, noget hun gennem årets båltale og helt klart kunne demonstrerer.

Hun er blevet et med ånden i Karstoft, og er selv blevet anerkendt  som værende en af de bærende kræfter i Karstoft. Tak til Ann for en meningsfuld tale om lokalsamfund, frivillighed, og det at passe på hinanden. Det er de frivillige og foreningerne der gør landsbyerne så stærke, her bliver ingen ladt ensomme tilbage, der er altid nogen at tale med.

Fremmødet 

Det er dejligt at se at der efterhånden kommer mange nye ansigter til de arrangementer vi afholder i byen. 

Fremmødet til bålet var tæt på 120 mand.Det var da også noget af en skøn aften mødet på engen. se de skønne fotos af bålet på engen..