Kirken i Karstoft

Sognepræst

Bjarke Nørholm Pihl
Skovvænget 19
Skarrild 6933 Kibæk

Tlf. 97 196004
Mobil: 29664332

Kirke kalenderen

Menighedsrådet:

Formand for valgbestyrelsen

Kirstine Dagmar Thomsen
Døvlingvej 6, Skarrild, 6933 Kibæk

Telefontid mandag 10-13 på 97196340
 E-mail dagmarthomsen@hotmail.com

Næstformand, Kontaktperson

Ove Kristensen

Kirkeværge

Grete Christensen

Kasserer

Lilly Nicoline Svendsen

Menig Medlem

Johnny Kim Kristensen

Arrangement ikke fundet!