Skarrild-Karstoft lokalarkiv

Lokalarkivet

Om lokalarkivet Skarrild sognekommunes tidligere kommunekontor på Kirkepladsen i Skarrild rummer blandt andre faciliteter museets lokalhistoriske arkiv. Om lokalarkivet Skarrild sognekommunes tidligere kommunekontor på Kirkepladsen i Skarrild rummer blandt andre faciliteter museets lokalhistoriske arkiv.På arkivet i Skarrild findes kopier af forskellige skøder og matrikelkort.Kopi af Skarrild skoleprotokol 1859-98 på dvd.Kopi af Skarrild-Arnborg sogneforstanderskabs forhandlingsprotokol 1842-1867.Der …

Lokalarkivet Læs mere »