Arbejdsdag engen

Vi starter med kaffen Kl. 9.00… medbring kaffe / te, krus godt humør og arbejdshandsker. Afhensyn til traktement er tilmelding nødvendig til: Niels Petersen 97 19 66 73 mail: borger.Karstoft@outlook.dk