Arbejdsdag engen

Vi starter med kaffen Kl. 9.00… medbring kaffe / te, krus godt humør og arbejdshandsker.

Afhensyn til traktement er tilmelding nødvendig til:

Niels Petersen 97 19 66 73
mail: borger.Karstoft@outlook.dk

Nøgleord
februar 2020
april 2020
maj 2020
Arrangement ikke fundet!